TÌM KIẾM THEO TÍNH NĂNG
INSTALLATION TYPE
MEASUREMENTS
PLUS FEATURES

F00262/3S - LONG LIFE FILTER

Mô tả Sản phẩm
PHÙ HỢP VỚI CÁC DÒNG MÁY HÚT MÙI:
- GALAXY ISLAND
- TUBE ISLAND
- TRIBE
- CIRCUS
- TRENDY
- JOY
- LOL
- FLAT GLASS
- IGLOO
- REEF/ REEF ISLAND
- TRIBE/ TRIBE ISLAND
GIÁ SẢN PHẨM
F00262/3S - LONG LIFE FILTER 850.000 VND